Statistici proba teoretica Statistici proba practica
Imprimare

Ordonanta de Urgenta Guvernamentala 195/2002

Ordonanta de Urgenta Guvernamentala 195/2002

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I – Dispozitii general

Art. 1. – (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile ce revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii In legatura cu acestea sunt supuse dispozitiilor prevazute In prezenta ordonanta de urgenta si In regulamentul de aplicare a acesteia.
(2) Dispozitiile prevazute In prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si In siguranta a circulatiei rutiere, apararea vietii si integritatii corporale, a sanatatii persoanelor, proprietatii publice si private, protectia mediului Inconjurator, precum si a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor In acest domeniu.
(3) Autoritatea competenta In domeniul circulatiei rutiere, precum si de exercitare a controlului respectarii normelor din acest domeniu este Inspectoratul General al Politiei Romane.
(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit de catre autoritatile publice centrale si locale cu atributii In acest domeniu numai cu acordul Inspectoratului General al Politiei Romane si cu respectarea Intelegerilor internationale la care Romania este parte.
(Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii In domeniul circulatiei si sigurantei rutiere.

Art. 2. – Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie rutiera se fac de catre politisti specializati si anume desemnati prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Romane, care au obligatia de a lua masurile legale In cazul In care constata Incalcari ale normelor privind cir- culatia pe drumurile publice.
Art. 3. – Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.

Art. 4. – (1) Controlul circulatiei vehiculelor apartinand Ministerului Apararii Nationale se efectueaza de catre politie, precum si de catre personalul din structura desemnata de acest minister.

(2) Cercetarea accidentelor de circulatie In care au fost angajate vehicule din categoria celor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre politie. La locul accidentului poate asista si un reprezentant al Ministerului Apararii Nationale.
Art. 5. – (1) Administratorul drumului public este obligat sa semnalizeze corespunzator orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune In pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de Inlaturare de Indata a acestuia.
(2) Se interzice amplasarea constructiilor de orice fel In zona statiilor mijloacelor de transport In comun, cu exceptia celor destinate refugiilor pentru calatori.
(3) In caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice a drumului public sau a semnalizarii necorespunzatoare a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, respectiv executantul lucrarilor, raspunde contraventional, civil sau penal, dupa caz.
(4) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu acordul politiei.

Art. 6. – In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul Inteles:
1. drum public – orice cale de comunicatie terestra, destinata traficului rutier, daca este deschisa circulatiei publice. Drumurile care sunt Inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;
2. localitate – spatiul ce cuprinde cladiri, ale carui intrari si iesiri sunt semnalizate ca atare;
3. zona rezidentiala – perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate ca atare;
4. zona pietonala – perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate ca atare;
5. parte carosabila – portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor. Un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel;
6. acostament – fasia laterala cuprinsa Intre limita partii carosabile si marginea platformei drumului;
7. banda de circulatie – spatiu longitudinal al partii carosabile, materializat sau nu prin marcaje rutiere, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia cu usurinta a unui sir de vehicule, altele decat vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;
8. banda reversibila – subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, situata langa axul drumului, destinata
circulatiei autovehiculelor Intr-un sens sau In altul, In functie de intensitatea traficului;
9. banda pentru stationarea de urgenta – subdiviziunea
longitudinala suplimentara situata la extremitatea dreapta a autostrazii, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor In cazuri de forta majora;
10. pista pentru biciclete – una dintre subdiviziunile partii carosabile sau o portiune din trotuar ori acostament, materializata prin marcaje rutiere si/sau semnalizata prin indicatoare, destinata numai circulatiei bicicletelor si ciclomotoarelor;
11. trotuar – spatiul din partea laterala a drumului, separat In mod vizibil de partea carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor;
12. intersectie – orice Incrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri, inclusiv spatiile formate de acestea;
13. autostrada – drumul conceput si construit special pentru circulatia autovehiculelor cu sau fara remorci, care nu serveste proprietati alaturate si care:
- are pentru cele doua sensuri de circulatie parti carosabile distincte, separate Intre ele printr-un spatiu care nu este destinat circulatiei sau, exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia locurilor speciale sau cu caracter temporar;
- nu intersecteaza la nivel drumuri, cai ferate sau linii de tramvai;
- este prevazuta cu semnalizare speciala;
14. trecere la nivel – Incrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta;
15. vehicul – un sistem mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat In mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;
16. bicicleta – vehiculul prevazut cu doua roti si pedale sau manivele, care se deplaseaza pe drum, actionat de forta musculara a utilizatorilor;
17. motocicleta – autovehiculul cu doua sau trei roti, al carui motor are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm3, cu sau fara atas si/sau o viteza maxima, prin constructie, mai mare de 50 km/h, a carui masa proprie nu depaseste 400 kg;
18. ciclomotor – vehiculul cu doua sau trei roti, care este prevazut cu un motor cu ardere interna, avand o
capacitate cilindrica de cel mult 50 cm3, care pastreaza caracteristicile generale ale bicicletei, putand fi pus In miscare si cu ajutorul pedalelor, si a carui viteza de deplasare, prin constructie, nu depaseste 50 km/h;
19. autovehicul – vehiculul prevazut cu un dispozitiv mecanic propriu de propulsie; vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, si ciclomotoarele nu sunt considerate autovehicule. Definitia include si termenul automobil, care reprezinta oricare dintre vehiculele cu motor care servesc In mod normal transportului pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri.
Acest termen include troleibuzele, adica vehiculele care sunt cuplate la o retea electrica, dar care nu circula pe sine. Acesta nu include vehiculele, cum ar fi tractoarele agricole, a caror utilizare pentru transportul rutier de persoane sau marfuri ori pentru tractarea unor vehicule care transporta persoane sau marfuri nu este decat ocazionala;
20. tractor – autovehiculul destinat prin constructie si echipare tractarii altor vehicule sau efectuarii unor lucrari specifice;
21. remorca – vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul;
22. semiremorca – remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata In parte de catre autovehiculul tragator;
23. remorca usoara – remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
24. masa totala maxima autorizata – masa totala maxima a unui vehicul Incarcat, declarata admisibila de catre autoritatea competenta;
25. vehicul cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite – vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste In lungime, latime sau In Inaltime limitele maxime ori masele maxime admise prin legislatia In vigoare;
26. conducator – persoana care determina punerea In miscare si actioneaza asupra directiei de deplasare pe drum a vehiculelor si animalelor izolate sau In turma, celor de tractiune, povara ori de calarie;
27. participant la trafic – conducatorul sau pietonul care circula pe drumul public;
28. coloana oficiala – autovehiculul sau grupul de autovehicule Insotit de cel putin un vehicul al politiei ce are In functiune mijloacele speciale sonore si luminoase;
29. vehicul In circulatie internationala sau In trafic international – vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat.

CAPITOLUL II – Vehiculele

SECTIUNEA 1 – Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia
Art. 7. – Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei.

Art. 8. – Autovehiculele si remorcile Inmatriculate In alte state pot circula In trafic international pe teritoriul
Romaniei daca Indeplinesc cel putin conditiile tehnice prevazute In Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, Incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980.

Art. 9. – (1) Pentru a fi Inmatriculate, Inscrise si mentinute In circulatie, autovehiculele, remorcile si tramva-
iele se supun inspectiei tehnice.
(2) Inspectia tehnica se efectueaza periodic In statii autorizate, conform legislatiei In vigoare.
(3) Pentru autovehiculele apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, inspectia tehnica se efectueaza In statii proprii, autorizate potrivit legii.

Art. 10. – (1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, precum si In cazul In care termenul de valabilitate al inspectiei tehnice a expirat.
(2) Starea tehnica a autovehiculelor, remorcilor si tramvaielor care circula pe drumurile publice se verifica de catre politie Impreuna cu institutiile abilitate de legislatia In vigoare.
SECTIUNEA a 2-a – Inmatricularea, Inregistrarea si radierea vehiculelor din evidenta circulatiei

Art. 11. – Proprietarii de vehicule sunt obligati sa solicite Inmatricularea sau Inregistrarea acestora Inainte de a le pune In circulatie ori sa ceara radierea lor din evidente.

Art. 12. – (1) Pentru a circula pe drumurile publice vehiculele, cu exceptia bicicletelor, ciclomotoarelor si a celor trase sau Impinse cu mana, trebuie sa fie Inmatriculate ori Inregistrate, dupa caz, si sa poarte placute de Inmatriculare sau de Inregistrare, ale caror forme si dimensiuni se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, denumit In continuare regulament.
(2) Tractoarele, precum si vehiculele care nu sunt supuse Inmatricularii pot circula pe drumurile publice numai pe traseele si In conditiile stabilite prin regulament. Conducatorii tractoarelor, masinilor si utilajelor autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari sunt obligati sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile prevazute In regulament.

Art. 13. – (1) Autovehiculele si remorcile se Inmatriculeaza permanent, temporar sau pentru probe la autoritatea competenta In a carei raza proprietarii sau detinatorii Isi au domiciliul ori resedinta, In conditiile stabilite prin regulament. Autovehiculele care apartin Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne se Inregistreaza la aceste ministere si pot, dupa caz, sa fie Inmatriculate si la autoritatea competenta.
(2) Autovehiculele si remorcile pot circula pana la Inmatriculare cu numar de ordine provizoriu, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.
(3) Evidenta vehiculelor supuse Inmatricularii se tine la unitatea de politie competenta pe raza careia Isi are domiciliul sau resedinta proprietarul.

Art. 14. – Tramvaiele, troleibuzele, precum si vehiculele care, datorita destinatiei lor, nu circula In mod obisnuit pe drumurile publice se Inregistreaza de catre consiliile locale In conditiile stabilite In regulament.

Art. 15. – (1) Persoanele care domiciliaza sau Isi stabilesc domiciliul ori resedinta In Romania si detin autovehicule ori remorci Inmatriculate In alte state sunt obligate ca In termen de 90 de zile sa le Inmatriculeze In circulatie In Romania.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) se calculeaza:
a) de la data intrarii In tara a autovehiculului ori remorcii, pentru persoanele care domiciliaza sau care au resedinta In Romania;
b) de la data stabilirii domiciliului ori resedintei, pentru persoanele care Isi stabilesc domiciliul ori resedinta In Romania.
(3) Pentru cetatenii straini ai statelor cu care Romania a Incheiat Intelegeri bilaterale termenul prevazut la alin. (1) se poate prelungi In conditiile stabilite In aceste Intelegeri.

Art. 16. – (1) La data Inmatricularii sau Inregistrarii unui vehicul autoritatea competenta elibereaza un certificat de Inmatriculare ori de Inregistrare, dupa caz, precum si placute cu numere de Inmatriculare sau de Inregistrare.
(2) Este interzisa punerea In circulatie a unui vehicul care nu are montate placute cu numere de Inmatriculare sau de Inregistrare atribuite de autoritatea competenta.

Art. 17. – Inmatricularea sau Inregistrarea unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, In cazul In care aceasta operatiune s-a facut cu Incalcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

Art. 18. – (1) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor se face la autoritatea care a efectuat Inmatricularea si Inregistrarea, astfel:
a) la cererea proprietarului;
b) la trecerea vehiculelor In proprietatea altei persoane;
c) la schimbarea domiciliului sau sediului proprietarului pe raza altei unitati de politie judetene sau a municipiului Bucuresti;
d) la scoaterea definitiva din Romania a autovehiculelor sau remorcilor;
e) In cazul schimbarii caroseriei sau sasiului autovehiculelor.
(2) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurator se poate face In baza hotararii instantei de judecata, conform legii, de catre autoritatea care a efectuat Inmatricularea sau Inregistrarea.
(3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.

Art. 19. – (1) Inmatricularea, Inregistrarea si radierea din evidenta a vehiculelor se fac In conditiile stabilite prin regulament.
(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse Inmatricularii sau Inregistrarii se stabilesc prin instructiuni comune ale Ministerului de Interne si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

CAPITOLUL III – Conducatorii de vehicule

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 20. – (1) Conducatorii de autovehicule trebuie sa posede permis de conducere si sa aiba varsta minima de 18 ani Impliniti, cu exceptia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie sa aiba cel putin varsta minima de 16 ani Impliniti.
(2) Conducatorii autovehiculelor care efectueaza transport public de persoane trebuie sa aiba varsta minima de 21 de ani Impliniti si sa faca dovada ca sunt angajati ai unui operator de transport, iar cei care conduc vehicule cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite sau care efectueaza transport de marfuri trebuie sa posede atestat profesional.
(3) Conditiile de obtinere a permisului de conducere si a atestatului profesional se stabilesc prin regulament.
(4) Persoanele care nu au Implinit varsta de 14 ani pot conduce biciclete numai pe drumurile special amenajate si semnalizate corespunzator de catre administratorul drumului respectiv.

Art. 21. – (1) Cadrele medicale abilitate, atunci cand constata In cadrul atributiilor de serviciu ca o persoana care poseda permis de conducere este inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, sunt obligate sa comunice despre aceasta de Indata politiei specializate In a carei raza teritoriala Isi desfasoara activitatea.
(2) Lista cu afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 22. – (1) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si Indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.
(2) Conducatorii prevazuti la alin. (1) vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si psihologic. Politia poate propune examinarea medicala sau psihologica, precum si verificarea cunoasterii regulilor de circulatie a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie ori de cate ori constata ca acestia, prin modul de conducere sau comportamentul lor In trafic, pun In pericol siguranta circulatiei.
(3) Verificarea medicala si psihologica prevazuta la alin. (1) si (2) se efectueaza In conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
(4) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia specializata si poate fi redobandit numai dupa Incetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura. In situatia In care permisul a fost retras pe o durata mai mare de 3 ani, pentru a-l redobandi titularul acestuia trebuie sa promoveze un test de cunoastere a regulilor de circulatie.

SECTIUNEA a 2-a – Permisul de conducere

Art. 23. – (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice Il are numai persoana care poseda permis de conducere corespunzator categoriei sau dovada Inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.
(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, In vederea obtinerii permisului de conducere, numai In prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor autorizat In acest sens.
(3) Persoanele care solicita prezentarea la examen In vederea obtinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie sa Indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si psihologic si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice, prin cursuri organizate de unitati autorizate.
(4) Programa de Invatamant a unitatilor care organizeaza cursuri de pregatire, conform alin. (2), se elaboreaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se avizeaza de catre Ministerul de Interne prin Inspectoratul General al Politiei Romane.
(5) Categoriile de vehicule pentru care se elibereaza permise de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestora se stabilesc prin regulament.
(6) Organizarea si desfasurarea cursurilor In vederea obtinerii permisului de conducere se fac In baza unei metodologii elaborate de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei Impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne.

Art. 24. – (1) Permisul de conducere se obtine pe baza de examen si se elibereaza de autoritatea competenta.
(2) Persoana care a fost condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducator, In conditiile prevazute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b).
(3) Permisul de conducere se anuleaza daca a fost obtinut cu Incalcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

Art. 25. – (1) Pentru conducatorii de autovehicule care au mai putin de un an practica In conducere se stabilesc reguli suplimentare de circulatie prin regulament.
(2) Autovehiculele conduse de persoane care au mai putin de un an practica In conducere vor purta un semn distinctiv, In conditiile stabilite prin regulament.

Art. 26. – (1) Persoanele care domiciliaza sau Isi stabilesc domiciliul ori resedinta In Romania si sunt titulari ai permiselor de conducere obtinute In strainatate sunt obligate ca In termen de 90 de zile sa le preschimbe cu permise de conducere romanesti, In conditiile stabilite prin regulament.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) se calculeaza:
a) de la data intrarii acestora In tara, pentru persoanele care domiciliaza sau care au resedinta In Romania;
b) de la data stabilirii domiciliului ori resedintei, pentru persoanele care Isi stabilesc domiciliul ori resedinta In
Romania.
(3) In cazul titularilor permiselor de conducere obtinute Intr-un stat care nu este membru al Conventiei
internationale asupra circulatiei rutiere, Incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968, si care nu pot fi preschimbate In conformitate cu reglementarile legale, acestia se pot prezenta la examen pentru obtinerea dreptului de a conduce un autovehicul pe teritoriul Romaniei fara a urma In acest scop un curs de pregatire.
(4) Este interzisa detinerea simultana a mai mult de un permis de conducere national.

Art. 27. – (1) Persoanele care Isi stabilesc domiciliul ori resedinta In Romania pot sustine examenul pentru
obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza Isi au domiciliul sau resedinta.
(2) Cetatenii romani cu domiciliul In strainatate si resedinta In Romania pot sustine examenul In vederea
obtinerii permisului de conducere, In conditiile stabilite la alin. (1).

Art. 28. – (1) Recunoasterea permiselor de conducere si a certificatelor de Inmatriculare a autovehiculelor emise In alte state se face In conditiile prevazute de Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, Incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968, cu exceptia cazurilor In care prin acorduri bilaterale sau prin acte internationale ratificate de Romania sau la care Romania a aderat se prevede altfel.
(2) Permisele de conducere ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, ale corespondentilor de presa straini, precum si ale reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizatii straine, cu statut diplomatic, eliberate de autoritatile competente din alte state, vor fi recunoscute ca valabile In Romania pe baza de reciprocitate.

Art. 29. – Evidenta conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine la unitatea de politie competenta pe a carei raza titularul Isi are domiciliul sau resedinta.

CAPITOLUL IV – Semnalizarea rutiera

Art. 30. – (1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:
a) semnalele luminoase;
b) indicatoarele;
c) marcajele.
(2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie Intr-un sistem unitar si coerent, se realizeaza si se instaleaza astfel Incat sa fie observate cu usurinta si din timp de catre cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie In deplina concordanta Intre ele si Intr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.
(3) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum si orice alte dispozitive speciale de acest fel se executa, se instaleaza si se Intretin prin grija administratorului drumului public. Instalarea acestora se executa numai cu acordul prealabil al politiei.
(4) Semnalizarea si presemnalizarea intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se executa, se instaleaza si se Intretin de catre administratorul fiecarui drum.
(5) Indicatoarele de reglementare a prioritatii de trecere si semnalele cu lumini albe si alternativ-intermitente, precum si de avertizare sonora de la trecerile la nivel cu calea ferata se instaleaza si se Intretin de administratorii cailor ferate.
(6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi Insotite si de dispozitive speciale de avertizare.
(7) Se interzic:
a) amplasarea, In zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari, care sunt de natura sa stanjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, punand In pericol siguranta circulatiei;
b) lipirea de afise, inscriptii sau Inscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.

Art. 31. – Ordinea de prioritate Intre diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutiera si semnalele agentilor de circulatie este urmatoarea:
a) semnalele speciale de avertizare, luminoase si/sau sonore;
b) semnalele si indicatiile agentului de politie rutiera;
c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;
d) semnalele luminoase;
e) indicatoarele;
f) marcajele.

Art. 32. – (1) Semnalele speciale luminoase de avertizare sunt:
a) lumina rosie, care poate fi folosita numai de catre autovehiculele apartinand politiei si pompierilor;
b) lumina albastra, care poate fi folosita doar de catre autovehiculele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale si de cele destinate controlului circulatiei vehiculelor din parcul propriu sau care Insotesc coloane militare, de cele ale unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, de cele ale Ministerului Justitiei -Directia Generala a Penitenciarelor, precum si de cele ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public si ale Parchetului National Anticoruptie, atunci cand se deplaseaza In actiuni de interventie sau In misiuni care au caracter de urgenta;
c) lumina galbena, care poate fi folosita de catre autovehiculele cu gabarite sau mase depasite ori care Insotesc asemenea autovehicule, de cele care transporta substante periculoase, de cele destinate Intretinerii, repararii sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii autovehiculelor ramase In pana, precum si de tractoarele sau utilajele agricole.
(2) Inspectoratul General al Politiei Romane poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale sonore de avertizare montate pe autovehiculele apartinand unor institutii, In conditiile stabilite prin regulament.
(3) Mijloacele speciale sonore de avertizare sunt echipamente ce se instaleaza numai pe autovehiculele
prevazute la alin. (1) lit. a) si b).
(4) Pe autovehiculele apartinand politiei pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile.
(5) Conditiile de folosire a semnalelor de avertizare, luminoase si/sau sonore, se stabilesc prin regulament.

Art. 33. – (1) Semnalizarea si amenajarile rutiere de pe drumurile publice situate In vecinatatea unitatilor de Invatamant, pietelor, targurilor si spitalelor sunt obligatorii si se efectueaza de catre administratorul drumului respectiv.
(2) Semnalizarea sectoarelor de drum pe care se executa lucrari este obligatorie si se efectueaza de catre executantul lucrarilor astfel Incat sa se asigure deplasarea In siguranta a tuturor participantilor la trafic.
(3) Semnalizarea si amenajarile rutiere se realizeaza In conditiile stabilite prin regulament.

Art. 34. – Conditiile de circulatie pe viaducte si In tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament.

CAPITOLUL V – Reguli de circulatie

SECTIUNEA 1 – Obligatiile participantilor la trafic

Art. 35. – Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa asigure fluenta si siguranta circulatiei, sa nu puna In pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice sau private.

Art. 36. – (1) Conducatorii de autovehicule si pasagerii acestora, care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate, sunt obligati sa le poarte In timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevazute In regulament.
(2) Conducatorii si pasagerii motocicletelor si ciclomotoarelor sunt obligati sa poarte In timpul circulatiei pe drumurile publice casca de protectie omologata.

Art. 37. – (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca cat mai aproape de bordura sau acostament la trecerea autovehiculelor politiei si pompierilor aflate In misiune si care au In functiune semnalele acustice si pe cele luminoase de culoare rosie.
(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa circule cat mai aproape de bordura sau acostament si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor apartinand institutiilor prevazute la art. 32 alin. (1) lit. b) si care au In functiune dispozitivele sonore si luminoase.
(3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2) pietonilor le este interzisa traversarea.
(4) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte semnalele politistilor de frontiera, ale Indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, agentilor cailor ferate, personalului autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice, echipajelor scolare de circulatie care actioneaza In imediata apropiere a unitatilor de Invatamant, precum si ale orbilor, potrivit prevederilor din regulament.

Art. 38. – Conducatorii de autovehicule si tramvaie sunt obligati ca, la solicitarea politistului, sa se supuna testarii aerului expirat sau, dupa caz, examinarii medicale si recoltarii probelor biologice In vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora.

Art. 39. – Detinatorii de vehicule sunt obligati sa comunice politiei, la cererea acesteia, identitatea persoanei careia i-au Incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

Art. 40. – (1) Regulile de circulatie pe drumurile publice, aplicabile autovehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase, se stabilesc prin regulament.
(2) Conducatorii auto care efectueaza transport public de persoane sau de substante ori produse periculoase, precum si cei care conduc autovehicule cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite sunt obligati sa posede un atestat profesional, eliberat de autoritatea competenta.

SECTIUNEA a 2-a – Reguli pentru circulatia vehiculelor

1. Pozitii In timpul mersului si circulatia pe benzi

Art. 41. – (1) Vehiculele circula pe partea dreapta a drumului public, cat mai aproape de marginea partii carosabile, In directia de mers, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere sau a regulilor de circulatie.
(2) Vehiculele cu tractiune animala, cele trase sau Impinse cu mana, animalele de tractiune, povara sau calarie, precum si cele izolate sau In turma, atunci cand circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie sa fie mentinute cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, corespunzator sensului de circulatie.
(3) Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei biciclistilor, acestia, precum si ciclomotoristii vor circula numai pe aceasta pista.

Art. 42. – Cand circulatia se desfasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de catre conducatorii de vehicule In functie de intensitatea traficului si de viteza de deplasare.

Art. 43. – Daca un drum este prevazut cu o banda destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva.
2. Semnalele conducatorilor de vehicule

Art. 44. – (1) Pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi mijloacele de avertizare sonora si luminoasa, montate prin constructie si omologate, In conditiile stabilite prin regulament.
(2) Se interzice detinerea In autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea In circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa specifice autovehiculelor prevazute la art. 32 alin. (1).
3. Depasirea

Art. 45. – Depasirea este manevra prin care conducatorul unui vehicul Il devanseaza pe un altul, aflat In mers sau imobilizat, daca prin aceasta se trece peste axul longitudinal al drumului sau peste marcajul de separare a sensurilor de circulatie.

Art. 46. – (1) Depasirea se efectueaza, de regula, pe partea stanga.
(2) Depasirea vehiculului al carui conducator a semnalizat intentia si s-a Incadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stanga se face prin partea dreapta daca Intre el si acostamentul drumului exista spatiu suficient pentru efectuarea acestei manevre.
4. Trecerea pe langa vehiculele care circula din sens opus

Art. 47. – Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreze Intre ei o distanta laterala suficienta si, la nevoie, sa circule cat mai aproape de marginea partii carosabile corespunzatoare sensului lor de circulatie.
5. Viteza si distanta dintre vehicule

Art. 48. – (1) Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze In functie
de conditiile de drum, astfel Incat sa poata efectua orice manevra In conditii de siguranta.
(2) Administratorul drumului public este obligat sa stabileasca cu acordul politiei regimul de viteza pe sectoarele de drum aflate In administrarea sa, In functie de caracteristicile drumului si de intensitatea traficului.

Art. 49. – Conducatorul unui vehicul care circula In spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii In cazul reducerii bruste a vitezei sau al opririi neasteptate.

Art. 50. – Este interzisa desfasurarea de Intreceri cu vehicule sau animale pe drumurile publice, cu exceptia
Intrecerilor sportive care se pot organiza pe drumurile publice numai cu autorizarea administratorului drumului respectiv, cu avizul politiei.

Art. 51. – Administratorul drumului public este obligat sa ia masuri pentru efectuarea de amenajari In vederea limitarii vitezei de circulatie a vehiculelor In zonele cu risc sporit de accident, numai cu acordul politiei.
6. Reguli referitoare la manevre

Art. 52. – Conducatorul de vehicul care executa o manevra de iesire dintr-un rand de vehicule stationate sau
de intrare Intr-un asemenea rand, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaza sa efectueze o Intoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze si sa se asigure In prealabil ca o poate face fara sa puna In pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

Art. 53. – Inainte de a schimba directia de mers conducatorul de vehicul trebuie sa Isi anunte intentia In mod clar si vizibil, cu ajutorul luminilor de semnalizare a directiei vehiculului sau, In lipsa acestora, cu bratul. Semnalizarea trebuie sa se mentina pe Intreaga durata a manevrei.
7. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea

Art. 54. – Intersectiile sunt:
a) cu circulatie nedirijata;
b) cu circulatie dirijata. In aceasta categorie sunt incluse si intersectiile In care circulatia se desfasoara In sens giratoriu.

Art. 55. – La apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteza care sa Ii permita oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au acest drept.

Art. 56. – (1) La intersectiile cu circulatie nedirijata conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea
tuturor vehiculelor care vin din partea dreapta.
(2) La intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare, semafoare sau de catre agenti de circulatie conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia sau indicatiile acestora.
(3) In intersectiile cu sens giratoriu vehiculele care circula In interiorul acestora au prioritate fata de cele care
urmeaza sa patrunda In intersectie.

Art. 57. – Conducatorul de vehicul care patrunde pe un drum public venind de pe un drum lateral de categorie inferioara are obligatia de a acorda prioritate de trecere tuturor vehiculelor care circula pe acel drum.

Art. 58. – (1) In intersectiile cu circulatie nedirijata conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere cand efectueaza virajul spre stanga sau cand semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie.
(2) In intersectiile cu circulatie dirijata prin semnale luminoase vehiculele care vireaza la stanga acorda prioritate de trecere vehiculelor care circula din sens opus.
(3) In intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate regula prioritatii de dreapta se respecta numai In cazul In care doua vehicule urmeaza sa se Intalneasca, fiecare intrand In intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avand aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii.
(4) Cand un semafor cu trei culori are o lumina verde suplimentara montata la acelasi nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu varful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul In directia indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.
8. Trecerea la nivel cu calea ferata

Art. 59. – (1) Participantii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si traversarea
liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa caz.
(2) La trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de vehi-
cule sunt obligati sa opreasca In dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt In curs de coborare sau In pozitie orizontala ori semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt In functiune.
(3) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzator, conducatorii de vehicule sunt
obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferata.
9. Oprirea, stationarea si parcarea

Art. 60. – (1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel
mult 5 minute. Peste aceasta durata imobilizarea se considera stationare.
(2) Se considera parcare stationarea vehiculelor In spatii special amenajate.
(3) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat langa si In paralel cu marginea acesteia, pe un singur rand, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, ciclomotoarele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si cate doua, una langa alta.
Art. 61. – Politia poate dispune ridicarea si depozitarea In spatii special amenajate a vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe partea carosabila si care constituie un obstacol pentru circulatia publica. Contravaloarea cheltuielilor pentru transportul si depozitarea vehiculului oprit sau stationat neregulamentar se suporta de proprietarul acestuia.

Art. 62. – Oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisa numai In conditiile prevazute In regulament.

SECTIUNEA a 3-a – Reguli pentru alti participanti la trafic

Art. 63. – Conducatorii de vehicule care circula pe banda situata langa marginea partii carosabile au obligatia sa permita vehiculelor care efectueaza transport public de persoane sa reintre In trafic din statiile prevazute cu alveole.

Art. 64. – Pentru a circula pe drumurile publice bicicletele si ciclomotoarele trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente.

Art. 65. – (1) Vehiculele cu tractiune animala, animalele de povara, de tractiune sau calarie, precum si animalele izolate sau In turma nu pot fi conduse pe drumurile nationale, In municipii si orase, precum si pe drumurile la Inceputul carora exista indicatoare care le interzic accesul.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) administratorul drumului public este obligat sa amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege.
(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul animalele, vehiculele trase sau
Impinse cu mana, animalele de povara, de tractiune sau calarie vor avea cate un conducator, iar vehiculele cu tractiune animala trebuie sa fie echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente.

Art. 66. – (1) Pietonii sunt obligati sa foloseasca numai trotuarul sau, In lipsa acestuia, sa circule pe partea stanga a drumului, In directia lor de mers, cat mai aproape de marginea partii carosabile, conformandu-se regulilor de circulatie.
(2) Sunt asimilate pietonilor persoanele cu handicap locomotor ce se deplaseaza cu vehicule de constructie
speciala, precum si cele care folosesc patine sau alte dispozitive cu rotile.

Art. 67. – (1) Conducatorilor de vehicule sau de animale le este interzis sa Intrerupa deplasarea coloanelor
militare, grupurilor organizate autorizate si a cortegiilor.
(2) Coloanele militare, grupurile organizate autorizate si cortegiile se vor deplasa pe drumurile publice astfel Incat sa nu puna In pericol circulatia celorlalti participanti la trafic.

SECTIUNEA a 4-a – Circulatia pe autostrazi

Art. 68. – (1) Pe autostrazi este interzisa circulatia pietonilor, autovehiculelor cu gabarite sau mase depasite, cu exceptia celor autorizate, a vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor, vehiculelor trase sau Impinse cu mana, bicicletelor, ciclomotoarelor, tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de 50 km/h.
(2) De asemenea, pe autostrazi sunt interzise Invatarea conducerii unui vehicul, Incercarile prototipurilor de sasiuri si de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele si competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile.
(3) Se interzic circulatia si imobilizarea voluntara sau abandonarea autovehiculelor pe banda pentru stationarea de urgenta, cu exceptia cazurilor de forta majora.
(4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaza numai pe banda marginala din partea dreapta a autostrazii.

SECTIUNEA a 5-a – Obligatii In caz de accident

Art. 69. – (1) Conducatorul implicat Intr-un accident de circulatie de pe urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei.
(2) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie soldat cu moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, precum si In situatia In care In eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri periculoase este obligata sa anunte de Indata politia si sa apeleze numarul unic pentru urgente 112, existent In retelele de telefonie din Romania.

Art. 70. – Conducatorului implicat Intr-un accident de circulatie Ii este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea evenimentului pana la testarea concentratiei alcoolului In aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.

Art. 71. – Conducatorul implicat Intr-un accident de circulatie de pe urma caruia au rezultat numai pagube materiale este obligat sa Il anunte In termen de 48 de ore la cea mai apropiata unitate de politie sau la formatiunea de politie specializata.

Art. 72. – Detinatorul vehiculului avariat Intr-un accident de circulatie este obligat sa ceara politiei specializate autorizatia scrisa, pentru a efectua reparatiile necesare.

Art. 73. – Societatile de asigurari sunt obligate sa comunice politiei periodic datele referitoare la vehiculele
asigurate si la conducatorii auto implicati In accidente de circulatie.
SECTIUNEA a 6-a – Circulatia autovehiculelor In trafic international

Art. 74. – (1) Autovehiculele si remorcile Inmatriculate In Romania pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca Indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise In circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil, conform prevederilor Conventiei internationale asupra circulatiei rutiere, Incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968.
(2) Autovehiculele si remorcile Inmatriculate In alte state pot circula pe drumurile publice din Romania daca Indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise In circulatia internationala, dar numai In perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.

Art. 75. – Persoanele care domiciliaza In alte state, venite temporar In Romania, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis valabil, eliberat de autoritatea competenta din statul respectiv, dupa modelul stabilit In Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, Incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968, la care Romania este parte, de asociatii afiliate la Federatia Internationala a Automobilului ori la Alianta Internationala de Turism sau a carui valabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate.

CAPITOLUL VI – Infractiuni si pedepse

Art. 76. – Incalcarea dispozitiilor prevazute In prezenta ordonanta de urgenta atrage raspunderea civila, administrativa si contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 77. – (1) Punerea In circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori remorci neInmatriculate sau a unui tramvai neInregistrat se pedepseste cu Inchisoare de la 1 la 3 ani.
(2) Punerea In circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numar fals de Inmatriculare ori tractarea unei remorci cu numar fals de Inmatriculare se pedepseste cu Inchisoare de la 1 la 5 ani.
(3) Conducera pe drumurile publice a unui autovehicul care nu are drept de circulatie In Romania sau a unui
autovehicul al carui certificat de Inamtriculare a fost retinut pentru defectiuni tehnice grave la sistemul de directie ori franare si ale carui placute cu numerele de Inmatriculare au fost retrase se pedepseste cu Inchisoare de la 6 luni la 2 ani.

Art. 78. – (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana fara
permis de conducere se pedepseste cu Inchisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei din care face parte vehiculul respectiv ori acesta i-a fost retras sau anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata, se pedepseste cu Inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (2) se sanctioneaza si persoana care Incredinteaza cu stiinta un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla In una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) sau unei persoane care sufera de o boala psihica ori se afla sub influenta unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.

Art. 79. – (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o Imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur In sange ori o concentratie ce depaseste 0,40 mg/l alcool pur In aerul expirat sau care se afla sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora se pedepseste cu Inchisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Lista substantelor cu efect psihoactiv contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie se stabileste de catre Ministerul Sanatatii si Familiei si se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Daca persoana aflata In una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) efectueaza transport public de persoane ori transporta substante sau produse periculoase, pedeapsa este Inchisoare de la 2 la 7 ani.
(4) Refuzul, Impotrivirea sau sustragerea unei persoane care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau tramvai de a se supune recoltarii probelor biologice In vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau testarii aerului expirat se pedepseste cu Inchisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 80. – (1) Stabilirea concentratiei de alcool In sange se face In institutiile medico-legale, In conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei si avizate de Ministerul de Interne, iar In aerul expirat, de catre politia specializata, cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat, potrivit legii.
(2) Conducatorul auto testat cu un mijloc tehnic certificat poate solicita si recoltarea probelor biologice In vederea stabilirii alcoolemiei.
(3) Starea de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se constata de catre personal medical autorizat.

Art. 81. – (1) Parasirea locului accidentului fara Incuviintarea politiei ori a procurorului care efectueaza cercetarea locului faptei, precum si modificarea sau stergerea urmelor accidentului de catre conducatorul oricarui vehicul angajat Intr-un accident de circulatie de pe urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane ori daca accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni se pedepsesc cu Inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Pot parasi locul accidentului fara Incuviintarea prevazuta la alin. (1):
a) conducatorii autovehiculelor apartinand politiei, serviciului de ambulanta, pompierilor, apararii civile,
Ministerului Apararii Nationale (destinate controlului circulatiei vehiculelor din parcul propriu sau care Insotesc coloane militare), jandarmeriei, unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Protectie si Paza, care au In functiune dispozitivele de avertizare sonora si luminoasa si se afla In misiune;
b) conducatorii vehiculelor care, In lipsa altor mijloace de transport, ei Insisi transporta persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara In masura a da asistenta medicala necesara, daca se Inapoiaza imediat la locul accidentului.
(3) Conducatorii vehiculelor prevazute la alin. (2) lit. a) vor anunta de Indata unitatea de politie pe a carei raza s-a produs accidentul, urmand ca dupa terminarea misiunii sa se prezinte la sediul acesteia In vederea Intocmirii actelor de constatare.

Art. 82. – (1) Consumul de alcool sau de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte
similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie de pe urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pana la testarea alcoolului In aerul expirat sau recoltarea probelor biologice, se pedepseste cu Inchisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si pana la sosirea politiei la fata locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, In cazul In care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto.

Art. 83. – NeIndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 21 alin. (1) de catre cadrele medicale abilitate, In cazul producerii unui accident de circulatie de pe urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului auto, se pedepseste cu Inchisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 84. – (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea In stare de neIntrebuintare, cu intentie, a indicatoarelor, semafoarelor, amenajarilor rutiere sau a vehiculelor ori crearea de obstacole pe carosabil, daca prin aceasta se pune In pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice, se pedepseste cu Inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca In eroare participantii la trafic, daca prin aceasta s-a cauzat producerea unui accident de circulatie, se pedepseste cu Inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(3) Organizarea sau participarea la concursuri neautorizate, precum si blocarea cu intentie a drumului public cu obiecte sau vehicule ori de catre una ori mai multe persoane, daca prin aceasta se pune In pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic, se pedepsesc cu Inchisoare de la 3 luni la 2 ani.

Art. 85. – (1) NeIndeplinirea sau Indeplinirea defectuoasa a atributiilor de verificare tehnica ori inspectie tehnica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor, de catre cei care au asemenea Indatoriri ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice, In cazul In care au avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, se pedepseste cu Inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Repararea autovehiculelor avand urme de accident, fara autorizatia eliberata de politie, se pedepseste cu Inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 86. – (1) Eliberarea autorizatiei pentru lucrari de construire, modificare, modernizare sau de reabilitare a drumului public, amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare In zona drumului, fara acordul politiei specializate, se pedepseste cu Inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si persoana care nu respecta conditiile stabilite de politia specializata pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, In cazul constructiilor amplasate In zona acestuia, daca prin aceasta se pun In pericol fluenta si securitatea rutiera.
(3) Neluarea masurilor pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata, precum si modificarea acestora fara acordul politiei specializate se pedepsesc cu Inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

CAPITOLUL VII – Raspunderea contraventionala

Art. 87. – (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele decat cele care Intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se aplica contravenientilor, persoane fizice ori juridice.

Art. 88. – (1) Sanctiunile contraventionale complementare au ca scop Inlaturarea unei stari de pericol si preIntampinarea savarsirii altor fapte interzise de lege si sunt urmatoarele:
a) retinerea permisului de conducere, a atestatului profesional, a certificatului de Inmatriculare ori Inregistrare sau a placutelor cu numerele de Inmatriculare;
b) retragerea permisului de conducere;
c) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pe timp limitat;
d) anularea permisului de conducere;
e) confiscarea bunurilor destinate ori folosite la savarsirea contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
f) imobilizarea vehiculului.
(2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de Inmatriculare sau Inregistrare se face de catre politie, o data cu constatarea faptei pentru care se dispune una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la alin. (1), eliberandu-se titularului o dovada Inlocuitoare, cu sau fara drept de circulatie.
(3) Retragerea permisului de conducere se dispune de catre politie cand titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de catre o institutie medicala autorizata.
(4) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se aproba de seful inspectoratului judetean de politie, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al directiei politiei specializate din Inspectoratul General al Politiei Romane.
(5) Hotararea asupra sanctiunilor contraventionale complementare se comunica In scris contravenientului, In termen de cel mult 5 zile de la data constatarii faptei.
(6) Sanctiunile contraventionale complementare prevazute la alin. (1) lit. e) si f) se dispun prin acelasi pro-
ces-verbal de constatare prin care s-a stabilit si amenda contraventionala.

Art. 89. – Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei urmatoarele fapte:
a) conducerea vehiculului sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie infractiune;
b) Incalcarea normelor legale referitoare la depasire, cu exceptia prevederilor art. 88 lit. a);
c) conducerea vehiculului cu defectiuni tehnice grave la sistemul de franare sau la mecanismul de directie;
d) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;
e) nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferata;
f) nerespectarea semnalelor politistilor la trecerea coloanelor oficiale;
g) neoprirea la semnalul regulamentar al politistului, In scopul sustragerii de la control.

Art. 90. – Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500.000 lei la 5.000.000 lei urmatoarele fapte:
a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului electric sau la trecerile la nivel cu
calea ferata;
b) schimbarea directiei de mers prin Incalcarea marcajului longitudinal continuu;
c) circulatia pe sens opus;
d) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;
e) neprezentarea In termenul prevazut de lege la unitatea de politie pe a carei raza s-a produs accidentul de
pe urma caruia au rezultat numai pagube materiale.

Art. 91. – Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei urmatoarele fapte:
a) patrunderea In intersectie la culoarea rosie a semaforului electric;
b) Incalcarea normelor referitoare la folosirea pe timp de noapte a luminilor de drum;
c) depasirea cu mai mult de 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;
d) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor care au acest drept.

Art. 92. – (1) Savarsirea de catre conducatorul de autovehicul a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe
langa sanctiunile contraventionale prevazute la art. 87 alin. (1), si aplicarea unui numar de puncte de penalizare.
(2) Faptele pentru care se aplica puncte de penalizare, numarul acestora si procedura de Inregistrare se stabilesc prin regulament.

Art. 93. – (1) Constatarea contraventiilor stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti.
(2) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice care Incalca regulile de circulatie pe drumurile publice, dupa caz.
(3) Cuantumul amenzilor prevazute la art. 89-91 se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea
Ministerului de Interne.
(4) Contravenientul poate achita In termen de cel mult 48 de ore de la data Incheierii procesului-verbal, la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la trezoreria finantelor publice, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, agentul constatator facand mentiune expresa despre aceasta posibilitate In procesul-verbal.
(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, In masura In care prezenta ordonanta de urgenta nu dispune altfel.
(6) Prin regulament se pot stabili si alte contraventii la normele privind circulatia pe drumurile publice.

Art. 94. – (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se dispune:
a) pentru o perioada de 30 de zile, daca In decurs de un an titularul permisului de conducere a savarsit contraventii care cumuleaza 15 puncte de penalizare;
b) pentru o perioada de 60 de zile, daca In decurs de 6 luni de la data expirarii duratei de suspendare titularul permisului de conducere a savarsit contraventii care cumuleaza 10 puncte de penalizare;
c) pentru o perioada de 90 de zile, daca fapta conducatorului auto a fost urmarita ca infractiune prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, iar instanta de judecata sau procurorul a dispus Inlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art. 91 din Codul penal sau daca fapta conducatorului auto constituie una dintre contraventiile pentru care, prin regulament, se dispune ca masura administrativa retinerea pe loc a permisului de conducere.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie In termen de 5 zile de la primirea Instiintarii scrise comunicate de aceasta, pentru a preda permisul de conducere. Neprezentarea la termenul stabilit, In mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin. (1) lit. a) si b).

Art. 95. – In cazul In care Impotriva titularului permisului de conducere s-a luat masura de siguranta prevazuta la art. 112 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune pe Intreaga perioada cat dureaza interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicul.

Art. 96. – In cazul concursului de contraventii care Intrunesc mai mult de 15 puncte de penalizare, perioada
de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se compune din Insumarea perioadelor corespunzatoare fiecarei fapte, calculate In conditiile stabilite prin regulament, fara ca aceasta perioada sa depaseasca 90 de zile.

Art. 97. – Perioadele de suspendare pot fi reduse, dar nu mai putin de 30 de zile, daca titularul permisului

absolva un curs de siguranta rutiera, In conditiile prevazute In regulament.

Art. 98. – Permisul de conducere se retine In urmatoarele cazuri:
a) la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare;
b) cand titularul acestuia a savarsit una dintre infractiunile prevazute la art. 77, la art. 78 alin. (2), la art. 79 alin. (1), (3) si (4) si la art. 81 alin. (1);
c) cand titularul acestuia a savarsit una dintre infractiunile prevazute la art. 178 si 184 din Codul penal, daca acestea au fost comise ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice;
d) la savarsirea uneia dintre contraventiile pentru care prin regulament se dispune ca masura administrativa
retinerea pe loc a permisului de conducere;
e) cand prezinta modificari, stersaturi sau adaugari, este deteriorat ori se afla In mod nejustificat asupra altei persoane.

Art. 99. – Certificatul de Inmatriculare sau de Inregistrare ori placutele cu numere de Inmatriculare se retin de catre politie In conditiile stabilite prin regulament, eliberandu-se o dovada Inlocuitoare, cu sau fara drept de circulatie, dupa caz.

Art. 100. – (1) Permisul de conducere se restituie titularului:
a) la expirarea perioadei de suspendare;
b) cand, In conditiile art. 88 alin. (4), s-a hotarat ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda;
c) la Incetarea masurii de siguranta prevazute la art. 112 lit. c) din Codul penal;
d) In baza ordonantei procurorului prin care s-a dispus neInceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau Incetarea urmaririi penale;
e) la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus achitarea;
f) la Incetarea motivelor pentru care s-a dispus retragerea documentului.
(2) Procedura de restituire a permisului de conducere se stabileste prin regulament.

Art. 101. – (1) Permisul de conducere se anuleaza de catre seful inspectoratului judetean de politie, Directiei
Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al directiei politiei specializate din Inspectoratul General al Politiei Romane pe a carei raza de competenta a fost comisa fapta, In cazul In care titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva:
a) pentru infractiunile care au avut ca urmare moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori sanatatii uneia sau mai multor persoane ori de distrugere a unuia sau mai multor vehicule, savarsite ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie;
b) pentru infractiunile prevazute la art. 77, art. 78 alin. (2) si la art. 79 alin. (1), (3) si (4);
c) pentru infractiunile prevazute la art. 81 alin. (1);
d) In cazul aplicarii pedepsei complementare a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule.
(2) Permisul de conducere se anuleaza si In cazul In care titularul acestuia a decedat.
(3) Procedura anularii permisului de conducere se stabileste prin regulament.

Art. 102. – Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de catre politie si In cazul In care Impotriva titularului acestuia s-a hotarat o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta, pentru o fapta savarsita pe teritoriul altui stat, In conditiile stabilite prin Conventia europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de Romania prin Legea nr. 126/1997.

Art. 103. – (1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramanerii definitive a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 101 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, daca:
a) au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei In regim de privare de libertate sau a trecut un an de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;
b) a intervenit amnistia sau reabilitarea;
c) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicule a expirat sau a
fost revocata.
(2) Pentru a fi admis la examen In vederea obtinerii unui nou permis de conducere candidatul trebuie sa faca dovada:
a) ca este apt din punct de vedere medical si psihologic;
b) ca a absolvit un curs de legislatie rutiera si conduita preventiva organizat de o unitate autorizata, In conditiile legii.

Art. 104. – (1) Imobilizarea unui vehicul care circula pe drumul public se dispune In urmatoarele situatii:
a) vehiculul nu este Inmatriculat sau Inregistrat;
b) are numar de Inmatriculare sau Inregistrare fals;
c) circula fara placute cu numere de Inmatriculare ori Inregistrare;
d) starea tehnica a vehiculului pune In pericol grav siguranta circulatiei, deterioreaza grav drumul public sau
mediul Inconjurator;
e) vehiculul circula cu Incalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite;
f) exista date sau indicii ca vehiculul face obiectul unei infractiuni;
g) conducatorul auto refuza sa se legitimeze;
h) conducatorul auto se afla In stare de ebrietate, sub influenta substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efect similar.
(2) Procedura de imobilizare a vehiculelor In cazurile prevazute la alin. (1) se stabileste prin regulament.

CAPITOLUL VIII – Cai de atac Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei

Art. 105. – (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si, dupa caz, a actului prin care s-a
dispus una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art. 88 alin. (1) se poate depune plangere, In termen de 15 zile de la comunicare, la sediul unitatii de politie din care face parte agentul constatator.
(2) Plangerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare, de la data Inregistrarii acesteia la unitatea de politie din care face parte agentul constatator.
(3) Plangerea, Impreuna cu dosarul cauzei, se trimite de Indata instantei de judecata pe raza careia a fost
savarsita fapta.
(4) Instanta Investita cu solutionarea cauzei dispune asupra legalitatii si sanctiunile contraventionale complementare administrative.

Art. 106. – (1) Hotararea pronuntata In prima instanta este supusa recursului.
(2) Recursul, Impreuna cu actele care au stat la baza hotararii, se depune la instanta a carei hotarare se ataca, In termen de 15 zile de la comunicare.
(3) Judecata se face de urgenta, cu citarea partilor, iar hotararea tribunalului este definitiva si irevocabila.

CAPITOLUL IX – Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Art. 107. – Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei are urmatoarele atributii:
a) ia masuri ca drumurile pe care le administreaza sa fie mentinute permanent In stare de viabilitate;
b) instaleaza, aplica si Intretine mijloacele de semnalizare rutiera, precum si echipamentele destinate sigurantei circulatiei pe drumurile In administrare;
c) autorizeaza efectuarea lucrarilor In zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrare, verifica
modul de executare si respectarea termenelor stabilite;
d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor pentru vehicule rutiere;
e) autorizeaza Infiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica;
f) stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie In domeniul transporturilor rutiere;
g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice, de inspectie tehnica si de verificare tehnica pentru vehicule;
h) autorizeaza Infiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tramvaie;
i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora;
j) ia masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor si de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane;
k) elaboreaza reglementari specifice In domeniul transporturilor rutiere;
l) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare pentru circulatia pe drumurile publice, de inspectie tehnica si de verificare tehnica pentru vehicule;
m) omologheaza pentru circulatie vehicule;
n) certifica sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele pentru vehiculele fabricate In tara sau importate;
o) autorizeaza agentii economici care presteaza servicii de reparatii la vehicule;
p) asigura efectuarea verificarii tehnice a vehiculelor, cu exceptia celor noi, In vederea Inmatricularii acestora.

Art. 108. – Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii:
a) Indruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinand acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii proprii a regulilor de circulatie;
b) coopereaza cu unitatile politiei specializate la realizarea actiunilor de Insotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu;
c) Inmatriculeaza sau Inregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;
d) pregateste personalul propriu pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu;
e) organizeaza si executa inspectia tehnica a vehiculelor din unitatile din subordinea sa;
f) elaboreaza, Impreuna cu Ministerul de Interne, norme privind conditiile In care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;
g) elaboreaza, Impreuna cu Ministerul de Interne, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinand Ministerului Apararii Nationale si Insotirea coloanelor militare.

Art. 109. – Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii:
a) asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din Invatamantul preuniversitar;
b) asigura, prin formare initiala si continua, pregatirea In domeniul conducerii autovehiculelor;
c) Indruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare din subordine, activitatea de educatie rutiera, inclusiv de pregatire si perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activitati;
d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie.

Art. 110. – (1) Ministerul Sanatatii si Familiei are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a conducatorilor de vehicule si la masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, In scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;
b) elaboreaza norme privind examinarea medicala, recoltarea si analiza probelor biologice, In vederea stabilirii alcoolemiei, consumului de produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare de natura a influenta comportamentul conducatorilor de vehicule;
c) elaboreaza norme privind examinarea psihologica si medicala In vederea eliberarii permisului de conducere;
d) stabileste programa cursurilor de pregatire a conducatorilor de vehicule, la temele privind acordarea primului ajutor medical In accidente de circulatie si controleaza modul cum se realizeaza aceste activitati;
e) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;
f) stabileste continutul truselor medicale de prim ajutor si le certifica.
(2) Normele prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c) se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei la propunerea autoritatii competente din subordine.

Art. 111. – Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va Intocmi programe de preventie rutiera si va Indruma, coordona si controla modul de aplicare a acestora de catre societatile autorizate.

Art. 112. – (1) In scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare In domeniul sigurantei circulatiei rutiere, In subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera.
(2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 113. – (1) Consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
a) iau masuri pentru mentinerea permanenta In stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;
b) instaleaza, aplica si Intretin mijloacele de semnalizare rutiera si echipamentele destinate sigurantei circulatiei, tinand evidenta acestora;
c) Intocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun In vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante;
d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule;
e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor si de piste pentru biciclete;
f) Inregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse Inmatricularii;
g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, In spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;
h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala depistate circuland pe drumurile publice pe care le este interzis accesul.
(2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de consiliile locale si ale municipiului Bucuresti, vor fi avizate de politia specializata.

Art. 114. – (1) Ministerul de Interne, consiliile locale si ale municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie In randul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si, In acest scop, vor prevedea In planurile anuale fondurile necesare.
(2) Mass-media va sprijini actiunile Ministerului de Interne, ale consiliilor locale si ale municipiului Bucuresti In legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.

CAPITOLUL X – Dispozitii finale

Art. 115. – (1) Detinatorii de autovehicule sunt obligati sa doteze autovehiculele pe care le detin cu truse medicale de prim ajutor, pentru fiecare categorie de autovehicul, precum si cu triunghiuri reflectorizante si stingatoare de incendiu, conform legislatiei In vigoare.
(2) Detinatorii de autovehicule, inclusiv ai celor care efectueaza transportul public de persoane sau de marfuri periculoase, sunt obligati:
a) sa asigure testarea anuala a calificarii conducatorilor de autovehicule, In scopul Insusirii corecte si respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale ce reglementeaza circulatia pe drumurile publice;
b) sa doteze autovehiculele proprii cu aparate de control al timpilor de odihna si al vitezei de deplasare, omologate, precum si cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingatoare de incendiu.
Art. 116. – In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere politia poate solicita sprijinul unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.

Art. 117. – (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele agentilor de circulatie sunt prevazute In anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarare a Guvernului, In baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor internationale In domeniu la care Romania este parte.

Art. 118. – (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica Incepand cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat In Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta se abroga.
(2) In termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul de Interne va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

untrr magazin online piese auto si accesorii auto tuning autolux magazinul de piese auto motorvip
Facebook
Twitter
RSS